• ติดตั้ง openstreet map บน ubuntu 16.04 ขั้นตอนการติดตั้ง openstreet map บน ubuntu server มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1). update server Shell sudo apt update sudo apt upgrade 12 sudo apt updatesudo apt upgrade 2). ติดตั้ง dependencies Shell sudo apt install libboost-all-dev git-core tar unzip ...
  • Map Server part 1 : ติดตั้ง QGIS สำหรับ Mac OS X ติตดั้ง QGIS บน mac os ล่าสุดจะสามารถใช้งาน library ของ python3 ดังนั้น เครื่อง mac จะต้องทำการติดตั้ง python3 ให้เรียบร้อยดังนี้ ก่อนอื่นให้ทำการตรวจ version ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน   1) ติดตั้ง  python3  ด้วย homebrew Shell $ xcode-select --install $ ...
  • NextCloud 13 บน CentOS 7 ตอนที่ 2 ในบทนี้ก็จะเน้นการใช้งาน nextcloud ที่ได้ทำการติดตั้งใน ตอนที่ 1 หากท่านยังไม่ได้อ่าน ในบทดังกล่าว แนะนำให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากการใช้งาน nextcloud ผู้ใช้งานสามารถ download client ที่ได้พัฒนาไว้พร้อมสำหรับการใช้งานได้ทันที และ application จะทำงานได้ทุก platform ไม่ว่าจะใช้งาน บน window, mac, linux 1) ก่อนการใช้งานผ่าน ...
  • NextCloud 13 บน CentOS 7 ตอนที่ 1 ในปัจจุบันหลายหน่วยงานมองหา Solution ที่ต้องการเก็บข้อมูลที่มีสะดวกปลอดภัยง่ายต่อการใช้งาน หลายคนคงนึกถึง Google Drive , OneDrive, หรือ Dropbox ที่หลายคนคงคุ้นเคยในการใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่มีการให้การบริการในรูปแบบของ Cloud Service อย่างแน่นอน แต่หากเราต้องการสร้าง Storage ในรูปแบบเดียวกันแต่สามารถใช้งานได้ภายในองค์กรเอง เป็นลักษณะ (one premise)  คงจะดีเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลือง bandwidth และสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิ ในวันนี้จะนำเสนอการติดตั้ง ...
  • ป้องกันความปลอดภัย ด้วย TLS สำหรับ Apache บน Centos 7 บทนำ TLS ย่อมากจาก “Transport layer Security” เพื่อรองรับการสื่อสาร ระหว่าง webserver และ client ให้มีความปลอดภัย โดยการใช้ระบบ certificate เพื่อเป็นการยืนยันว่า server เป็น server ที่ client ต้องการติดต่อด้วยจริง การใช้งานสามารถใช้งาน self-signed certificate หรือ certificate ...
  • Openstack Mitaka with Packstack (RHEL7,CentOS7) Packstack คืออะไร Packstack คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตั้ง Openstack แบบ Cluster สามารถติดตั้งแบบ all-in-one เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้การใช้งาน หรือจะติดตั้งแบบ multinode เพื่อใช้งานได้ด้วยการสร้างและปรับแต่งค่าของ answerfille เบื้องหลังการทำงานจะใช้ config management แบบ Puppet ที่มี puppet module ทำหน้าเป็น template สำหรับการติดตั้ง ...
  • Ansible Configuration Management มาเรียนรู้การใช้งาน Ansible Ansible คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดการ configuration โดยจะทำงานผ่านทาง ssh พัฒนาด้วย ภาษา python การทำงานจะงานในรูปแบบที่ต้องมี management node ที่ทำหน้าเป็น server หลังที่จะทำหน้าเป็น ผู้ที่จะต้องไปติดตั้ง package บน เครื่องserverในระบบ การทำงานจะประกอบด้วยfile ที่เกี่ยวข้อง 2 file ...
  • Develop Application บน Docker สำหรับ Fedora สำหรับ การใช้าน Docker บน  Fedora 24 มีขั้นตอนดังนี้ โดยอ้างอิงตาม https://docs.docker.com/engine/installation/linux/fedora/  ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการทำงานของ Docker จะต้อง run อยู่บนเครื่อง 64 บิต และต้องมี kernel อย่างน้อย 3.10 เป็นต้นไป การติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ 2 วิธี ...