หลักสูตรการฝึกอบรม OpenStack : Ocata


  • April 18, 2017 - April 20, 2017
    9:00 am - 5:00 pm

3-Day OpenStack Training Guideline (ระดับกลาง) 19,800 บาท (่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สถานที่อบรม ห้อง 305 ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี (http://riverineplace.com/Location) ระยะเวลาในการอบรม วันที่  24-26 มกราคม 2560 เวลา 9.00-18.00 น. Day 1 : Linux for OpenStack User Install linux CentOS 7 Install KVM and Nested KVM Vitualization Technology Network Configuration Libvirt Bridge OpenVswitch Database management Mysql, mongodb OpenStack Architecture Basic Environment OpenStack Service Continue reading→