ติดตั้ง Postgresql 10 บน Centos7 / Fedora

postgresql 10 ออกให้ download แล้ว มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน 1 ติดตั้ง Repo

ขั้นตอน 2 ติดตั้ง postgresql  server

ขั้นตอน 3 initialize Database

 

ติดตั้ง python 3 จาก source code

การติดตั้ง python3 จาก  source code  จะทำติดตั้ง โดยจะต้อง ไป ทำการ download source code จาก www.python.org โดย  เวอชั่นที่ทำการติดตั้งคือ 3.6.3 เนื่องจากการ compile นั้นจะต้องทำการติดตั้ง gcc ก่อน

ป้องกันความปลอดภัย ด้วย TLS สำหรับ Apache บน Centos 7

บทนำ TLS ย่อมากจาก “Transport layer Security” เพื่อรองรับการสื่อสาร ระหว่าง webserver และ client ให้มีความปลอดภัย โดยการใช้ระบบ certificate เพื่อเป็นการยืนยันว่า server เป็น server ที่ client ต้องการติดต่อด้วยจริง การใช้งานสามารถใช้งาน self-signed certificate หรือ certificate ที่ยืืนยันตนเอง ถึงแม้วิธีนี้จะไม่ได้ยืนยันจาก ผู้ให้การรับรอง (Trusted cerfificate authorities) แต่ก็สามารถใช้สำหรับการเข้ารหัสการสื่อสารได้ 1 ติดตั้งโปรแกรม 2 สร้าง Certificate หลังจากการติดตั้งแล้ว ให้ทำการสร้าง certificate ด้วยการสร้าง directory สำหรับเก็บ certificate ที่สร้างขึ้น โดยตั้งชื่อ certificate ว่า “apache.crt” และ key ชื่อ “apache.key” คำสั่งที่ใช้ในการสร้าง […]

Openstack Mitaka with Packstack (RHEL7,CentOS7)

Packstack คืออะไร Packstack คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตั้ง Openstack แบบ Cluster สามารถติดตั้งแบบ all-in-one เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้การใช้งาน หรือจะติดตั้งแบบ multinode เพื่อใช้งานได้ด้วยการสร้างและปรับแต่งค่าของ answerfille เบื้องหลังการทำงานจะใช้ config management แบบ Puppet ที่มี puppet module ทำหน้าเป็น template สำหรับการติดตั้ง openstack หลังจากติดตั้งแล้วสามารถดูได้ที่ /usr/share/openstack-puppet/modules/ เตรียม infrastructure สร้าง directory ชื่อ openstack และภายในมี Vagrantfile ดังนี้ Vagrantfile เตรียม cinder list Cinder Service กำหนดให้ใช้ disk จาก volume group ที่ชื่อ cinder-volumes และใน config Vagrant ได้มีการเพิ่ม […]

Ansible Configuration Management

มาเรียนรู้การใช้งาน Ansible Ansible คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดการ configuration โดยจะทำงานผ่านทาง ssh พัฒนาด้วย ภาษา python การทำงานจะงานในรูปแบบที่ต้องมี management node ที่ทำหน้าเป็น server หลังที่จะทำหน้าเป็น ผู้ที่จะต้องไปติดตั้ง package บน เครื่องserverในระบบ การทำงานจะประกอบด้วยfile ที่เกี่ยวข้อง 2 file คือ inventory file และ playbook inventory file ทำหน้าเก่็บรายชื่อของ server หรือ ip ของ server ที่จะใช้สำหรับเป้าหมายสำหรับการติดตั้ง โดยdefault หาไม่มีการกำหนด ใน option -i ก็จะใช้ inventory ตือ /etc/ansible/hosts เราสามารถที่จะแก้ไขค่านี้ได้โดยทำการแก้ไข file /etc/ansible/ansible.cfg playbook.yml ไฟล์นี้จะเป็นตัวระบุว่า จะให้ ansible […]

Develop Application บน Docker สำหรับ Fedora

สำหรับ การใช้าน Docker บน  Fedora 24 มีขั้นตอนดังนี้ โดยอ้างอิงตาม https://docs.docker.com/engine/installation/linux/fedora/  ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการทำงานของ Docker จะต้อง run อยู่บนเครื่อง 64 บิต และต้องมี kernel อย่างน้อย 3.10 เป็นต้นไป การติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ 2 วิธี คือติดตั้งผ่าน dnf package manager หรือ สามารถที่จะ ติดตั้งได้ด้วย script ด้วยการ download โดยใช้คำสั่ง curl วิธี 1 ติดตั้งด้วย dnf ติดตั้ง repo ติดตั้ง package ตั้งค่าให้ user สามารถใช้คำสั่ง docker ได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ sudo เนื่องจาก docker daemon […]